شما می توانید ایمیل ها را با هر ویژگی از مخاطبانتان که در لیست مخاطبین پاکت خود ذخیره می کنید، به راحتی شخصی کنید. شخصی سازی ممکن است برای موارد زیر اعمال شود:

  • خط موضوع ایمیل
  • From name
  • متن ایمیل

همانطور که می دانید ویژگی های مخاطبین، فیلدهای داده ای هستند که در مورد مخاطبین شما در لیست مخاطبین پاکت شما ذخیره می شوند. مانند نام، آدرس ایمیل، شماره تلفن و ...

شخصی سازی ایمیل ها روش مهمی برای درگیر کردن گیرندگان ایمیل و افزایش پاسخگویی آنها به پیام های شماست و از اهمیت بالایی برخوردار است.

پیش از شروع شخصی سازی ایمیل ها

برای شروع این کار، ابتدا در نظر بگیرید که می خواهید از چه جزئیاتی برای شخصی سازی ایمیل های خود استفاده کنید.

ویژگی های اصلی مانند نام، نام خانوادگی، آدرس ایمیل و شماره تلفن به طور خودکار برای شما ایجاد می شود و قسمت های دیگر برای هر مخاطب خالی باقی می مانند تا زمانی که این داده ها را بر اساس نیاز خود اضافه کنید.

اگر می خواهید ایمیل ها را با ویژگی های دیگری برای کاربرانتان شخصی سازی کنید، می بایست این بخش ها را در لیست مخاطبتان ایجاد کنید تا بتوانید از آن در کمپین های ایمیل خود استفاده کنید.

شخصی سازی در ایمیل ها

هنگام طراحی ایمیل خود، مکانی را مشخص می کنید که در زمان ارسال ایمیل شما اطلاعات شخصی شده برای هر گیرنده به طور خودکار جایگزین می شود.

قالب ویژگی مخاطبین به این صورت زیر است:

{{contact.ATTRIBUTE}}

همه متغیرها شامل  {{ contact. }} هستند. و باید دقیقاً همانطور که در صفحه مخاطبین شما در پاکت ظاهر می شود، کلمه ATTRIBUTE را با نام ویژگی تماس پاکت خود جایگزین کنید.

برای درج نام مخاطب خود، ATTRIBUTE زیر را وارد می کنیم:

{{contact.FIRSTNAME}}

زیرا ویژگی برای نام دقیقاً به صورت FIRSTNAME در لیست مخاطب ما هجی می شود.

1. شخصی سازی خط موضوع ایمیل خود

هنگام ایجاد ایمیل، موضوع در مرحله Setup تعریف می شود.

مانند مثال زیر، ممکن است به صورت دستی متغیرهایی را با ویژگی تماس خود در خط موضوع خود تایپ کنید تا بر اساس آن احساس متفاوتی را به کاربران منتقل کنید.

اگر ایمیل را به مخاطب موجود در لیست ارسال کنید، ویژگی FIRSTNAME این است که عنوان ایمیل به صورت زیر در صندوق ورودی او نمایان می شود:

2. بخش From name

From name در مرحله Setup تعریف شده است و برای کمک به گیرنده شما را به عنوان فرستنده تشخیص می دهد. اگر شرکت شما به هر مخاطب موجود در لیست کارشناس اختصاص می دهد، ممکن است بخواهید به جای درج نام شرکت، نام این شخص را به عنوان فرستنده ایمیل ارسال کنید.

مانند مثال زیر می توانید به صورت دستی متغیر {{contact.ACCOUNTMGR }} را با در قسمت from name تایپ کنید.

هنگامی که ایمیل به مخاطب نمونه ما ارسال می شود، ایمیل در صندوق ورودی وی به شکل زیر نشان داده می شود:

3. شخصی سازی محتوای ایمیل

به صورت کلی توصیه ما به شما این است که در مرحله طراحی کمپین، ایمیل های خود را در بخش Drag & Drop Editor ایجاد کنید.

شما می توانید به صورت دستی متغیرهای مشخصه خود را تایپ کنید و یا از فهرست کشویی Personalize صفتی را که می خواهید در محتوای خود وارد کنید انتخاب کنید.

اگر ترجیح می دهید ایمیل های خود را در بخش Paste Your Code ایجاد کنید، می توانید بصورت دستی شخصی سازی را همانطور که در بالا توضیح داده شد انجام دهید.

شما روند شخصی را به صورت کامل انجام داده اید، اکنون می توانید برای انجام این از کارشناسان پاکت کمک بگیرید.

https://pakat.net/our-services/