سوالات عمومی

چگونه آدرس یک وب‌فونت گوگل رو به دست بیاوریم

برای استفاده از وب‌فونت‌ها در طراحی ایمیل، چندین روش مختلف وجود دارد. روش import، روش link‌ و روش font-face. در هر سه روش نیاز به دانستن آدرس وب‌فو...